Hirsikehikon siirto Liperistä Ylistaroon

Siirsimme hirsikehikon Pohjois-Karjalan Liperistä Etelä-Pohjanmaalle Ylistaroon syksyllä 2014. Kehikon vanhempi puoli on vuodelta 1831 ja uudempi 1900-luvun alusta. Talo muutettiin tyylipiirteiltään pohjalaistaloksi. Kiitoksia kaikille mukana olleille! Perinnerakentaja Leo Lönnroth Tmi. vastasi projektissa kehikon purusta, muutostöistä, pystytyksestä ja kattorakenteiden asennuksesta sekä kuistin runkotöistä.

AsiakasYksityinen
Vuosi2014
TyöHirsikehikon siirto